Het Der Aa-Theater is eigendom en thuishaven van stichting De Grunneger Sproak. Het pand dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het was het verenigingsgebouw voor de stedelijke ‘verainen de Grunneger Sproak’.
In de periode van 1995 tot 2010 werd het gebouw verpacht.

In  2010  is de ‘verainen’ omgezet in een stichting. Sindsdien exploiteert Stichting De Grunneger Sproak het pand zelf. Het theater kreeg de functie van weleer: een podium bieden aan allerlei vormen van cultuur, in het bijzonder Groningstalige. De naam is veranderd in Der Aa-Theater, omdat ook alle niet-Groningse culturele activiteiten van harte welkom zijn! De deuren staan wagenwijd open voor bijeenkomsten, voorstellingen, presentaties, trainingen, repetities, exposities en noem maar op.

Het Der Aa-Theater: een bolwerk en pleisterplaats voor kunst en cultuur in Groningen!

Dat alles kan dankzij de inzet van enkel vrijwilligers en zonder subsidie.

Kom eens langs bij een van de voorstellingen!