Het Der Aa-Theater is sinds voorjaar 2020 eigendom van de stichting Der Aa-theater. Dit als gevolg
van een statuten- en naamswijziging waarbij De Grunneger Sproak als toneelvereniging en stichting
werd opgeheven.
Het pand dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw en diende als verenigingsgebouw
voor de stedelijke ‘verainen de Grunneger Sproak’. In de periode van 1995 tot 2010 werd het
gebouw verpacht.
In 2010 werd de ‘verainen’ omgezet in een stichting met dezelfde naam, die vervolgens het
bijzondere lijsttheater zelf exploiteerde. De zaal kreeg de functie van weleer: een podium bieden aan
allerlei vormen van cultuur. Hierdoor dekte de naam Grunneger Sproak de lading niet meer. De
deuren staan nu wagenwijd open voor bijeenkomsten, concerten, voorstellingen, presentaties,
trainingen, repetities, exposities en noem maar op.
Het bestuur van het Der Aa-Theater werkt enthousiast om er een bolwerk en pleisterplaats
voor kunst en cultuur in Groningen van te maken. In de nieuwe statuten staat als doelstelling
beschreven: “Het bevorderen en stimuleren van het culturele leven in de stad Groningen en in het
bijzonder ook het bevorderen er stimuleren van de Groningse taal en cultuur”.
Dat alles gebeurt dan door de inzet van vrijwilligers en zonder subsidie.