Culturele ANBI-status voor De Grunneger Sproak en het Der Aa-Theater

Bij beschikking van 10 februari 2015 dossiernr. 92669 heeft de Inspecteur van Belastingdienst kantoor ‘s Hertogenbosch Stichting De Grunneger Sproak ingaande 1 januari 2014 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI.

Dit houdt in dat donaties, die door particulieren worden gedaan aan Stichting de Grunneger Sproak, een extra belastingvoordeel opleveren. Particulieren mogen namelijk in de aangifte Inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Een voorbeeld: een particulier betaalt voor een gift van € 1.000,00 in werkelijkheid slechts € 350,00.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte Vennootschapsbelasting. Door De Grunneger Sproak is geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen verschuldigd.

Voordat een schenking wordt gedaan dient uiteraard wel gecontroleerd te worden of de gedane schenking aftrekbaar is. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

De ANBI-status brengt met zich mee, dat de stichting diverse gegevens openbaar dient te maken. Deze gegevens staan vermeld op onze website die voor iedereen toegankelijk is. Op de website van BelastingdienstANBI vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Stichting De Grunneger Sproak
Akerkstraat 11b
9712 BD Groningen

KVK nr. 02008462

RSIN 002656413