BEDRIJFSNAAM

Het domein www.deraatheater.nl, de website van Der Aa-Theater, is eigendom van Stichting De Grunneger Sproak.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Der Aa-Theater kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Der Aa-Theater, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Der Aa-Theater aan ons verstrekt.

WAAROM DER AA-THEATER GEGEVENS NODIG HEEFT

Der Aa-Theater verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per post of email) contact met u op te nemen als u daar om vraagt. Ook kan Der Aa-Theater uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Der Aa-Theater bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Der Aa-Theater deelt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Der Aa-Theater worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Der Aa-Theater gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Wij gebruiken cookies om, na analyse van de aldus verkregen informatie, de website te verbeteren. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan [email protected] Der Aa-Theater zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting De Grunneger Sproak neem de bescherming van uw gegevens serieus. De website van Der Aa-Theater maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens bij Der Aa-Theater kunt u contact opnemen via [email protected] Onze contactgegevens zijn:
Postadres: Akerkstraat 11b, 9712 BD Groningen
Vestigingsadres: Akerkstraat 11b, 9712 BD Groningen
Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02008462
Telefoon: 050-3117738
E-mailadres: [email protected]