Theaterzaal

Huur met techniek (licht en geluid)
– Per dag € 400,00,-
Huur zonder techniek
– Per dag € 200,00,-

 

Bij voorstellingen op meerdere dagen achtereen
– Eerste dag : normaal tarief
– Vervolgdagen : korting 20%

Faciliteiten

piano, per keer

beamer, per keer

Flipover, per keer

€ 35,00,-

€ 35,00,-

€ 20,00,-

 

Tarieven per 1-1-2020